Hledáte nejlepší nabídku letenky?

Jordánsko The Jordan Museum

Nejčastější dotazy a odpovědi Jordánsko The Jordan Museum


1. Kde se nachází The Jordan Museum?
The Jordan Museum se nachází v hlavním městě Jordánska, Ammánu. Přesná adresa je Ali Ibn Abi Talib St 10, Ammán 11191, Jordánsko.

2. Jaké jsou otevírací hodiny The Jordan Museum?
Muzeum je otevřeno od neděle do čtvrtka od 10:00 do 19:00 hodin, v pátek od 14:00 do 19:00 hodin a v sobotu od 10:00 do 21:00 hodin.

3. Jaká je vstupní cena do muzea?
Vstupné do The Jordan Museum je 5 jordánských dinárů pro dospělé a 2 jordánské dináry pro studenty.

4. Co mohu vidět v The Jordan Museum?
Muzeum představuje historii a kulturu Jordánska a nabízí širokou škálu exponátů, jako jsou archeologické nálezy, umělecká díla, tradiční řemesla a další.

5. Existují průvodcové v The Jordan Museum?
Ano, muzeum nabízí průvodcovské služby v angličtině a arabštině. Průvodci poskytují rozšířené informace o exponátech muzea.

6. Je nutná rezervace pro návštěvu muzea?
Rezervace není nutná, ale vzhledem k vysoké návštěvnosti muzea je doporučeno dorazit s dostatečným předstihem, zejména v hlavních turistických sezónách.

7. Je muzeum přístupné pro osoby se zdravotním postižením?
Ano, The Jordan Museum je plně přístupné pro osoby se zdravotním postižením. Nabízí bezbariérový vstup a výtahy pro snadný přístup mezi podlažími.

8. Jak dlouho trvá návštěva muzea?
Doba návštěvy muzea se liší v závislosti na zájmu a zkušenostech návštěvníka. Průměrná doba návštěvy se pohybuje mezi 1 až 2 hodiny.

9. Je povoleno fotografování v muzeu?
Fotografování je povoleno ve většině částí muzea s výjimkou některých specifických exponátů, které jsou označeny zákazem fotografování.

10. Můžu si koupit suvenýry v muzeu?
Ano, muzeum má malý obchod, kde si můžete zakoupit suvenýry, jako jsou knihy, repliky artefaktů nebo tradiční řemeslné výrobky.


Letenka Jordánsko The Jordan Museum


Jordan Museum je jednou z nejvýznamnějších kulturních institucí v Jordánsku. Nachází se v centru hlavního města Ammánu a nabízí návštěvníkům jedinečný pohled do bohaté historie a kulturního dědictví této země.

Muzeum bylo otevřeno v roce 2014 a vytvořilo si pověst jako přední instituce pro prezentaci a výzkum jordánské historie, archeologie a umění. Jeho cílem je propagovat a ochránit jordánské kulturní dědictví a představit ho světu.

Jedním z nejvíce ceněných exponátů je Neolitický svět zobrazující lidský život v Jordánsku před více než 10 000 lety. Zahrnuje rekonstruované domy, artefakty a nástroje, které ukazují, jak lidé tehdy žili a jak se vyvíjela jejich kultura. Tento exponát je oblíbeným místem pro návštěvníky, kteří se chtějí dozvědět více o pravěkém Jordánsku.

Dalším důležitým prvkem muzea je královská sekce, která stojí věnovaná historii jordánské královské rodiny. Návštěvníci se zde dozvědí o významných událostech a osobnostech, které ovlivnily zemi od jejího vzniku. Expozice obsahuje mnoho vzácných předmětů, jako jsou korunovační klenoty, fotografie a dokumenty.

Archeologická sekce muzea představuje vzrušující naleziště z celého Jordánska. Návštěvníci mohou prozkoumat exponáty z Dubu, pozůstatky města Nabatean Petra, které je jedním z nejslavnějších archeologických nalezišť na světě. Dalšími exponáty jsou starověké římské amfiteátry a tajemné mozaiky z Madaby.

Muzeum také uspořádává různé temporální výstavy zaměřené na různá témata jako je islámské umění, moderní jordánské umění a další. Tyto výstavy poskytují další možnost objevovat a poznávat různé aspekty jordánské kultury.

Vedle svých výstav muzeum také nabízí různé vzdělávací programy a workshopy pro školy a veřejnost. Cílem je posílit povědomí o kulturním bohatství Jordánska a podporovat jeho ochranu.

The Jordan Museum je důležitým místem pro všechny zájemce o jordánské dějiny, kulturu a umění. Nabízí fascinující pohled do minulosti této země a přispívá k lepšímu porozumění jordánskému kulturnímu dědictví. Pokud se chystáte navštívit Jordánsko, nezapomeňte zavítat do tohoto muzea a objevit jedinečnost této země.


Dovolená Jordánsko The Jordan Museum


Pro mnoho lidí je Jordánsko synonymem pro neuvěřitelnou historii a překrásné památky. A není divu, ve starověku zde totiž sídlila řada významných civilizací, jako například Nabatejci, Římané a Byzantinci. Tyto kultury nechaly za sebou mnoho archeologických nálezů a unikátních artefaktů. Pokud se chystáte na dovolenou do Jordánska a máte zájem o poznání jeho bohaté historie, neměli byste zapomenout navštívit The Jordan Museum.

The Jordan Museum se nachází v centru hlavního města Ammánu a je jedním z hlavních muzeí v zemi. Jeho cílem je prezentovat a chránit kulturní dědictví Jordánska a zároveň přispět k vzdělávání veřejnosti o historii této země. Muzeum bylo otevřeno v roce 2014 a od té doby přilákalo mnoho návštěvníků z celého světa.

Když vstoupíte do The Jordan Museum, ocitnete se v moderním a architektonicky zajímavém prostoru. Expozice se táhne na ploše téměř 10 000 metrů čtverečních a je rozdělena do několika tematických sekcí. Každá sekce je zaměřena na jiné období v historii Jordánska a nabízí interaktivní výstavy, videa a informační panely, které přibližují bohatou minulost země.

V muzeu se dozvíte mnoho zajímavostí o nejstarších obdobích Jordánska, jako jsou doby kamenná a broncová. Můžete se seznámit s nejstarší známou sochou člověka v podobě obrazce a získat představu o životě v této oblasti tisíce let před naším letopočtem. Další část expozice je věnována období nabatejské říše, která vzkvétala v prvních stoletích našeho letopočtu. Zde uvidíte ukázky jejich architektury, umění a dokonalé zvládnutí techniky vytváření vodovodů ve skalách.

Další předměty a artefakty pocházejí z římského období a byzantských časů. Můžete si prohlédnout zachovalé mozaiky, sochy Chrámů, keramické předměty a mnoho dalších. Pro milovníky historie je The Jordan Museum opravdovým rájem.

Jako závěr návštěvy můžete vyrazit na střešní terasu muzea, kde si můžete vychutnat impozantní výhled na město Ammán a okolní krajinu. Tato panoramatická scéna vám umožní ocenit krásu a rozmanitost Jordánska.

Pokud plánujete dovolenou v Jordánsku, nezapomeňte zařadit návštěvu The Jordan Museum do svého itineráře. Toto muzeum vám umožní ponořit se do bohaté historie této země a zároveň si užít moderní prostor plný poutavých výstav. Budete ohromeni fascinujícím kulturním dědictvím, které Jordánsko nabízí.


Počasí Jordánsko The Jordan Museum


Jordánsko je zemí s různorodým podnebím, které se liší v různých částech země. Jednou z hlavních atrakcí pro turisty v Jordánsku je The Jordan Museum. Nachází se v hlavním městě Ammánu a je to moderní muzeum, které nabízí návštěvníkům jedinečný pohled na historii a kulturu země.

Jordánsko se nachází v oblasti Blízkého východu, což umožňuje zemi zažívat horká léta a chladná zimní období. V Ammánu, kde se nachází The Jordan Museum, je klima mírné a vlhké. Léta jsou horká a suchá, s teplotami dosahujícími až kolem 40 °C, zatímco zimy jsou mírnější, s průměrnými teplotami okolo 10-15 °C.

The Jordan Museum je ideálním místem k návštěvě ve všech ročních obdobích. Muzeum je rozděleno do několika výstavních sálů, které nabízejí návštěvníkům komplexní pohled na historii a kulturu Jordánska. Jedním z hlavních exponátů je výstava o starověkém městě Ammán, která ukazuje vývoj města od nejstarší doby až po současnost. Můžete vidět archeologické artefakty, historické dokumenty a fotografie, které vám pomohou porozumět bohaté historii této oblasti.

Další zajímavou částí muzea je výstava o životě a dědictví beduínů v Jordánsku. Beduíni jsou tradiční národnostní skupinou, která obývá pouště a venkovské oblasti v Jordánsku. V muzeu můžete vidět jejich tradiční obydlí, oblečení a řemesla, kterými se beduíni zabývají. Tyto exponáty vám umožní získat hlubší vhled do jejich způsobu života a kultury.

The Jordan Museum je také známé svou sbírkou starověkého umění. Můžete zde vidět sochy, malby a keramiku z různých období jordánských dějin. Tyto umělecké díla dokazují bohatost a různorodost jordánského kulturního dědictví.

Navštívení The Jordan Museum je skvělou aktivitou pro celou rodinu. Děti se mohou dozvědět o historii a kultuře Jordánska prostřednictvím interaktivních výstav a her. Muzeum také nabízí pravidelné workshopy a přednášky, které poskytují další vzdělávací příležitosti.

Kromě jeho kulturního významu poskytuje The Jordan Museum také pohled na přírodní krásy země. Nachází se v blízkosti několika přírodních rezervací a parků, které nabízejí spektakulární scenérie a možnosti pro outdoorové aktivity.

Celkově vzato, The Jordan Museum je zajímavým místem, které propojuje historii, kulturu a přírodu Jordánska. Jeho návštěva vám umožní probudit vaše smysly a porozumět bohatému kulturnímu a přírodnímu dědictví této fascinující země. Nezapomeňte na svou návštěvu The Jordan Museum při své cestě do Jordánska.


Ubytování Jordánsko The Jordan Museum


The Jordan Museum – The Gateway to Jordan’s Rich Cultural Heritage

Located in the heart of downtown Amman, The Jordan Museum is a must-visit destination for those interested in exploring the cultural and historical richness of Jordan. From archaeological treasures to contemporary art, this museum offers a comprehensive experience that showcases the country's diverse and vibrant heritage.

As one of the country's premier cultural institutions, The Jordan Museum tells the story of Jordan's past, present, and future. Its mission is to promote a deeper understanding of Jordan's history and cultural identity, enriching the lives of both locals and international visitors alike.

The museum's collection spans over thousands of years, starting from prehistoric times and continuing through the Bronze Age, the Nabatean period, the Roman Empire, the Islamic era, and up to modern times. The exhibits are thoughtfully curated, offering a holistic narrative of Jordan's historical progression.

A highlight of The Jordan Museum is its display of the Dead Sea Scrolls, one of the most significant archaeological discoveries of the 20th century. These ancient manuscripts contain religious texts and provide valuable insights into the world of biblical ancient civilizations.

Apart from the historical artifacts, The Jordan Museum also hosts contemporary art exhibitions that showcase the country's vibrant artistic scene. Through these exhibits, visitors get a glimpse into the rich and diverse artistic expressions of Jordanian artists, reflecting the country's present cultural landscape.

The museum is not just a hub for history and art enthusiasts; it also fosters education and research. It offers interactive programs and workshops for students and researchers to deepen their understanding of Jordan's cultural heritage. Additionally, the museum regularly hosts lectures, conferences, and cultural events to engage the local community and foster intellectual discourse.

Stepping inside The Jordan Museum, visitors are greeted by a modern and innovative space designed to enhance the museum experience. The architecture seamlessly blends Jordan's traditional elements with contemporary design, creating a visually striking environment that complements the artifacts on display.

The museum also houses a gift shop where visitors can purchase unique souvenirs and handicrafts, allowing them to take a piece of Jordan's heritage home with them. Additionally, there is a café where visitors can indulge in delicious traditional Jordanian cuisine, providing a perfect setting to relax and reflect on their museum visit.

With its commitment to preserving and promoting Jordan's cultural legacy, The Jordan Museum has become a significant landmark within the country's cultural landscape. It provides a comprehensive and immersive experience that enables visitors to unravel the layers of Jordan's rich history and cultural traditions.

Whether you are a history enthusiast, art lover, or simply interested in exploring Jordan's diverse heritage, The Jordan Museum offers an unparalleled journey through time. Step inside its doors, and you will be transported on a captivating voyage of the past, present, and future of this fascinating country.


Cena nejnižší garantovaná

Tisíce nadšených zákazníků

Největší webová sbírka letenek

Výhodné ceny letenek

Investujte do nejlevnějších letenek do míst, která vás ohromí svou neobvyklou krásou.

Pátrat po letenkách